Több, mint egyszeruen szolgáltatás és minoség
Bérmunkaruházat

Munkaruházat
Szervizruházat
Cégazonosító
>PSA védoruha
Emblémaszerviz
  Tools
Quick Link:
Keres:
 
PSA védőruha

A védőruházat olyan mechanikus szennyeződésektől véd, mint hideg, nedvesség, hőség, szél, por, gázok, gőzök, elektromos energia, tűz, szikra, vegyi anyagok, és mikroorganizmusok illetve megóv a sérülésektől, melyeket járművek okozhatnak vagy a radioaktív szennyeződésektől. A védőruházat viselésének felelőssége a 89/391/EGK EK- keretirányelv szerint a munkavállalót vagy annak helyettesét illetve a munkabiztonsági felelőst terheli.

Szívesen adunk Önöknek tanácsot, hogy hogyan lehet a munkatársakat a lehető legbiztonságosabban megóvni és, hogy hogyan lehet helyesen betartani az idevonatkozó irányelveket.  Normákat ki kell tűzni

A bérmunkaruházatnak, alkalmazási területétől függően, bizonyos normáknak eleget kell tennie. Mi tudjuk, hogy mely szabványok tartoznak az elvárások közé, és átfogó tanácsadás keretében tájékoztatni tudjuk Önt ezekről, továbbá, igény esetén időben értesítjük a legújabb követelményekről. Ezért felelnek meg kollekcióink és termékeink a szabványoknak. Például a következő szabványokkal:

 • MSZ EN 343:2004
 • MSZ EN 470-1:1998
 • MSZ EN 471:2003
 • MSZ EN 531:1995/A1:2001
 • MSZ EN 1149-1:1998
 • DIR/93/43/EEC
 • 92/46/EEC Anexo B Cap. II B1
 • 98/37/EEC
 • APPCC / HACCP
 • Real Decreto 2207/1995
 • Real Decreto 202/2000
 • MSZ EN ISO 9001:2001
 • MSZ EN ISO 14001:2005
 • MSZ EN 29000:1991 Visszavonás napja 1998.04.01
Ezek talán kapcsolódó normák:

MSZ/T FprEN ISO 22000:2005  Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevo? szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO/FDIS 22000:2005) - Food safety management systems. Requirements for organizations throughout the food chain 

MSZ EN ISO 5470-1:2000 Gumi- vagy mu?anyag bevonatú kelmék. A kopásállóság meghatározása. 1. rész: Taber koptató (ISO 5470-1:1999) - Rubber- or plastics-co-ated fabrics. Determination of abrasion resistance. Part 1: Taber abrader (ISO 5470-1:1999)

MSZ EN ISO 19952:2005 Lábbeli. Szakkifejezések gyu?jteménye (ISO 19952:2005) Footwear. Vocabulary (ISO 19952:2005)

MSZ EN 12746:2000/A1:2005 Lábbeli. Talpbélés- és fedo?talpbélés-anyagok vizsgálati módszerei. Vízfelvétel és -leadás Footwear. Test methods for insoles and insocks. Water absorption and desorption

MSZ EN ISO 3758:2005 Textíliák. Jelképeket használó kezelési útmutató kód (ISO 3758:2005) Textiles. Care labelling code using symbols (ISO 3758:2005)


Szervizes munkatársunk szívesen keres minden kívánságára megfelelő megoldást. További információkért kérjük, keressen fel bennünket..


   
     
  Adatkezelési Tájékztató Kivonat